Kdo je to ten podnikatel?

Podnikání se nemusejí věnovat pouze muži. I ženám podobné činnosti velmi dobře jdou. Jako povzbuzení pro Vás máme pomůcku, na základě které se můžete – ať již jste žena, nebo naopak právě muž – rozhodnout, zda se ve Vás skrývá podnikatelský duch.
žena v saku
 
Kdo je to tedy vlastně ten podnikatel?
 
P = persona mající nějaký nápad. Nový, neotřelý, nebo takový, který ve blízkém okolí chybí a může někomu dobře posloužit/pomoci.
O = osoba, která se nebojí jít proti proudu. Kreativní, inovativní člověk, kterého nedokáže zdeptat ani podezíravost okolí a minimální podpora ze strany rodiny, přátel či státního aparátu.
D= dobrý stratég. Jedinec, který dokáže odhadnou, co lidi chtějí a potřebují. Umí přijít se správnou myšlenkou ve vhodnou chvíli, stejně jako dokáže předvídat věci budoucí. Je schopen volit si strategické podnikatelské souputníky, stejně jako se dokáže rozhodnout pro ty správné lidi, pokud se chystá zaměstnávat druhé.
N= nikdo, koho by rozhodil jeden špatný den, týden či měsíc. Takový člověk se dokáže oklepat
a uplatňovat své dovednosti a talent stále dál, a to i přes možnou nepřízeň osudu a klacky, které mu okolí může z nejrůznějších důvodů házet pod nohy.
I= idealista, tak trochu snílek. Někdo, kdo věří ve své vize a v praktickém životě se je snaží přivést k životu.
K = kliďas. Pokud totiž není schopen překážky a problémy řešit s klidnou hlavou, zadělává si na záležitosti, jako jsou infarkt, nebo třeba vyhoření.
A= akční člověk. Bez spousty energie a ochoty vstávat klidně ve čtyři ráno, jen aby stihl vše, co má ten den v plánu, by jeho podnikání mohlo být značně ohroženo.
T= tlumočník. Nejenže často nucen umět dohovořit se s lidmi mluvícími odlišnou řečí, ale taktéž musí umět „překládat“ svou nabídku běžným lidem.
podnikatel u tabule
E= efektivní pracovník. Vzhledem k tomu, že podnikatelé jsou nuceni vykonávat řadu manažerských funkcí, je právě efektivita práce pro ně jedním ze základních faktorů úspěchu či neúspěchu.
L= lidský zdroj inspirace. Ať už oblast jeho činnosti, nebo drive, s nímž ji naplňuje – v obou případech je podnikatel inspirací pro mnohé další skupiny osob.