Vliv stresu na lidský život nesmí zanedbávat ani podnikatelská sféra

Velké množství firem, nejen v Česku, se potýká se zajímavým fenoménem. Od sametové revoluce naše společnost přešla ve staronový modus operandi s názvem „kapitalismus, či imperialismus“, chcete-li. V zásadě je jedno, jak tento tržní systém nazvete, každopádně není sám o sobě stabilní a zažívá různá období, která již definovali naši předkové před mnoha desítkami let. Přechází z krize přes depresi, následuje oživení, a nakonec konjunktura, která opět propadá v krizi, a celý cyklus se opakuje.
úzkost a stres

Podnikat s rozumem a eliminovat stres není zrovna snadné

Před několika lety jsme prožili období krize, dokonce největší od doby průmyslové revoluce, ta se přes depresi a oživení přehoupla velmi rychle a období konjunktury zažíváme v současné době. Vrchol žebříčku celého systému má však také svá úskalí, dopadá někdy velmi tvrdě na bedra zaměstnanců. Řada českých, ale i zahraničních firem řeší nedostatek pracovních sil, přitom mají tolik zakázek ve výrobě a službách, a ty si nemohou dovolit odmítnout, aby se v konkurenci na trhu alespoň udržely. Často se stává, že jsou zaměstnanci přetěžování a musí vykonávat množství práce, které bylo původně určeno pro dva, nebo i více lidí. Donekonečna to ale nejde a první známky přepracování lidé řeší zprvu chaosem a depresemi, pak nastupují uklidňující prostředky, další frustrace, a nakonec se člověk buď psychicky zhroutí, nebo dává výpověď.
anologové hodiny

Alarmující zjištění přináší statistika

Velmi vysoká hladina mentálního stresu, který ještě může podpořit dlouhé dojíždění do zaměstnání, končí v psychologických poradnách, v horším případě na psychiatrii. Podle průzkumů veřejného mínění, prováděného v Česku koncem roku 2017, je více než polovina zaměstnanců v podnikatelském sektoru obchodu, výroby, marketingu a služeb přetížena stresem, a dalších 15 procent dokonce nezvladatelným stresem. Pouhých 6 procent dotazovaných uvedlo, že jejich úroveň stresu na pracovišti je poměrně nízká.  Respondenti se také přiznávají, že největší stres v jejich současném životě pochází právě z nadměrné pracovní zátěže, nikoliv z nakupování, z rodinného prostředí, ze vztahů snacha – tchýně, a podobných, často nepříjemných situací.