Závislost na chytrých telefonech škodí mozku

Skupina vědců se zaměřila na lidi, kteří se nedokáží odloučit od svých chytrých telefonů a internetu, a přišla se zajímavými výsledky. „Závisláky“ podrobili testu MRS (magnetická rezonanční spektroskopie), který dokáže zmapovat lidský mozek a měří hodnoty chemických komponent v mozku (například neurotransmiterů). Vědci se zaměřili hlavně na hodnoty inhibičního neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná), který hraje v mozku nezastupitelnou roli v přenosu vzruchů a zpomaluje mozkové signální dráhy.
žena a ikony
Zjistili, že poměr GABA a druhého velmi důležitého neurotransmiteru (glutamátu) je u lidí se závislostí značně zvýšený než by měl být. Toto zvýšení, jak uvedli vědci, může mít zásadní vliv na to, jak bude mozek fungovat.
V roce 1950 bylo poprvé ukázáno, že GABA je součástí CNS (centrálního nervového systému) lidí. Následné studie zaměřované na tento neurotransmiter ukázaly, že se aktivně účastní mnoha procesů v mozku a velice často je spojován se stavy úzkosti a deprese. Podle profesora neuroradiologie Hyung Suk Seo, který vedl výzkum na korejské univerzitě v Seoul, by změny v mozkové aktivitě mohly být spojeny i s ovládáním emocí.
sociální síť
Studie se zároveň zabývala tím, jak je u těchto lidí závislost intenzivní. Úroveň závislosti odvodili od dotazníku, který se zaměřoval na jejich denní činnost, osobní konverzace tváří v tvář, produktivitu, spánkový režim a také na emoce respondentů. Následně vědci zkoumali poměr GABA ke glutamátu (který způsobuje, že neurony jsou více elektricky stimulované) a zjistili, že tyto poměry jsou úměrné úrovni závislosti na chytrých telefonech pro danou skupinu lidí.
Důležitou a pozitivní zprávou pro všechny „závisláky“ na chytrých telefonech ale je, že kognitivní behaviorální terapie (terapie, která ovlivňuje lidské myšlení, které se následně promítne v jejich chování) účinně snižuje poměr GABA ke glutamátu opět na normální hodnotu.