Spojkové lamely jako důležitá součást motocyklů

Motocykly dodnes využívají tzv. třecí spojky, kdysi dávno se výrobci pokoušeli konstruovat i spojky na principu hydrodynamické síly, ale tento krok se ukázal jako neefektivní. Krouticí moment se tedy přenáší za pomoci třecí síly, která vzniká mezi styčnými plochami – lamelami.
Hodnota přítlačného hnacího (hnaného) momentu síly je závislá na více parametrech:

lamela

  • Na velikosti lamelových dotykových ploch, čím větší je tzv. obložené mezikruží spojky, tím větší krouticí moment lze přenášet.
  • Na konstrukci přítlačných pružin, robustnější pružiny přenáší větší krouticí moment.
  • Na průměru jednotlivých lamel, opět zde platí přímá úměra ve vztahu ke krouticímu momentu.
  • Na součiniteli tření, který je rozdílný u mokré a suché spojky, a liší se také materiálem lamel.
  • Na počtu lamel ve spojce, čím více jich je uvnitř, tím větší může být přenášená síla (krouticí moment).

Převážná většina motocyklů je vybavena tzv. mokrou spojkou, komponenty jsou ponořeny v olejové lázni a ten pak bohužel snižuje tření, musí být proto ve spojce použit vždy vhodný typ oleje. Závodní motocykly mívají spojky suché, tam se využívá dynamičtějšího přenášení krouticího momentu při současně menším rozměru konstrukce celého spojkového tělesa. Proto jsou také závodní stroje více hlučné a s tvrdším záběrem. U skútrů a mopedů se většinou využívá tzv. radiálních spojek odstředivých, které sice pracují také na principu přenosu krouticích momentů třením, ale nikoliv v axiálním směru, jak je tomu u běžných motocyklů.

motocykl

Korkové lamely od japonského výrobce

Na našem trhu se objevují spojkové lamely od různých výrobců, mezi ty nejkvalitnější se řadí např. japonské firmy. Dodávají do Evropy korkové lamely, které jsou použitelné na všechny motocykly vyráběné v Japonsku, dokonce i na stařičké veterány. Spojková lamela odpovídá kvalitě O.E.M, vyznačuje se minimální objemovou roztažností i při vysokých teplotách olejové lázně. Lamely mají vysoký třecí koeficient, pracují se sníženým prokluzem a svým dílenským zpracováním odpovídají japonské preciznosti. Spolehlivě slouží v milionech motocyklů na celém světě.