Štrasburk: město mnoha kultur

O město Štrasburk se vedly stoleté války po celou dobu jeho existence. Jeho historická krása, ale také strategická pozice byla předmětem bojů hlavně mezi Německem a Francií. Po dlouhých bojích bylo po druhé světové válce toto město Německu zabaveno a od té doby již patří pod Francouzskou nadvládu.

Křižovatka uměleckých slohů i stylů
Není v Evropě mnoho měst, která by byla tak zachovalá, jako zůstal právě Štrasburk. Toto město prošlo mnoha různými nadvládami panovníků, mocenských a politických ideologií, ale hlavně v průběhu doby mnoha uměleckými a architektonickými slohy a typy. Právě proto se zde můžeme podivovat památkám od románského stylu až po klasicismus.

Památky, které stojí za navštívení

1.       Katedrála Notre Dame, která byla postavena v gotickém a ranně renesančním stylu, je pravděpodobně nejznámější stavbou celého Štrasburku. Ovšem není jediná, která si zaslouží pozornost. Najdete ji na hlavním náměstí v centru města. Pokud ji budete srovnávat s tou pařížskou, jistě zjistíte, že jsou s velice podobné.

2.       Rohanův palác, který je dodnes jednou z nejlépe zachovalých staveb ve Francii. Kousek od něj se nachází nejstarší francouzská lékárna a na náměstí, na kterém palác stojí, úplně poprvé na konci osmnáctého století zazněla hymna Francie, Marseillaisa.

3.       Kostel svatého Pavla, který je dominantou historické části města, a je pravděpodobně nejzachovalejší gotickou památkou na světě. Pokud se vydáte na prohlídku po vodních kanálech, uvidíte, jak se jeho velkolepost zrcadlí na vodní hladině.

Vydejte se na prohlídku města po vodních kanálech, které obklopují a protínají historickou část města. Projížďka trvá hodinu a uvidíte to nejkrásnější z celého Štrasburku. Na prohlídce uvidíte také soudní dvůr, ulice s malebnými domečky, které tu stojí snad z doby šestnáctého století, které jsou barevné, obkládané dřevem a velice krásné.