Automobil mě baví


Řeknu vám, že bůh udělal úplně dobře, když vymyslel automobil. Já osobně už bez něj nedokážu žít a nedokážu si představit, třeba kdybych měla potom někdy zákaz řízení. Já předpokládám, že je opravdu hodně lidí, kteří si moc přejí řídit, ale třeba nemohou. Třeba nemohou řídit ze zdravotních důvodů anebo také z toho důvodu, že třeba dělali nějaké dopravní přestupky, tak to potom logicky znamená, že nemůžou řídit automobil. Kdyby třeba lidé se opravdu snažili a všechno dělali podle pravidel a také podle předpisů, tak by se potom lidé vůbec nemuseli bát, že by třeba měli nějaké postihy.

Řídím bez alkoholu v krvi.

A znám pár takových lidí, kteří nemohou řídit automobil kvůli tomu, že tÅ™eba jezdili moc rychle. SamozÅ™ejmÄ› že potom dostávají body a když se vybudují, tak logicky potom pÅ™ijdou tito lidé o Å™idiÄský průkaz. Můžou pÅ™ijít o Å™idiÄský průkaz pÅ™ijít tÅ™eba o půl roku nebo na rok, nebo tak je dokonce i na dva roky. A to byste chtÄ›li? JistÄ› znáte také takovou naší Äeskou hereÄku, která má opravdu veliké incidenty s automobilem, a to za řízení pod vlivem alkoholu. Ani nemusím zmiňovat jméno, ale urÄitÄ› si to každý dokážeme jistÄ› vybavit, protože to nebylo jednou, ale myslím si, že asi tÅ™ikrát Pokud i vy si nÄ›kdy říkáte, že byste si vyzkouÅ¡eli řízení pod vlivem alkoholu, tak vám to zatracenÄ› nedoporuÄuji.

Já jsem ráda za své auto.

Je to opravdu nejenomže nebezpeÄné, ale také hrozí fakt, že se nÄ›kde vybouráte. Budete platit pokutu a také pÅ™ijdete o Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Stálo by vám to za to? Stálo by vám to za to, že byste si zamachrovali, že řídíte pod vlivem alkoholu? Podle mého názoru to za to nestojí a je to opravdu Å¡patné chování. A já osobnÄ› bych spíše dbala na to, abych jezdila vždy podle pravidel. Musím se pÅ™iznat, že opravdu nemám ráda takové Å™idiÄe, kteří jenom stále machrují a myslí si, že jsou králové silnic. Takoví lidé by na silnici opravdu nemÄ›li co dÄ›lat.