Latest Posts Under: Auto moto

Příznivé změny v novele zákona v roce 2018 zasáhnou i motoristy

Že si své zákonodárce volíme ve volbách, a že ti nakonec určují pravidla ve formě změn legislativy, tak to jistě není třeba nikomu připomínat. Lidé by tedy měli ve vlastním zájmu k volbám docházet a volit zástupce ze svého středu pokud možno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jaké změny nám zákonodárci připravili od prvního …

Jak nejlépe umýt auto

Myslíte, že umýt auto je snadné a jednoduché? Kdepak! Ale i náročné mytí nemusí mít za následek dokonalý výsledek. Jak tedy auto mýt, abyste si nepoškrábali lak či jinak auto nepoškodili? MYTÍ V MYČCE I když vám v myčce slibují, že bude vaše auto umyté dokonale, takže bude zářit čistotou, nedejte se ošálit. Řada testů totiž dokazuje, …

Automobil mě baví

Řeknu vám, že bůh udÄ›lal úplnÄ› dobÅ™e, když vymyslel automobil. Já osobnÄ› už bez nÄ›j nedokážu žít a nedokážu si pÅ™edstavit, tÅ™eba kdybych mÄ›la potom nÄ›kdy zákaz řízení. Já pÅ™edpokládám, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří si moc pÅ™ejí řídit, ale tÅ™eba nemohou. TÅ™eba nemohou řídit ze zdravotních důvodů anebo také z toho důvodu, že …