Revize elektro předchází požárům

Pohled na vyhořelý byt může u slabších povah vyvolat nepříjemnou depresivní náladu, zvláště poté, co si představí sami sebe v takové situaci. Je to skutečně něco děsivého, s vědomím, že jste do tohoto prostředí investovali svůj čas i peníze, svůj um, zvelebovali jste jej, malovali, pokládali podlahovou krytinu, vyráběli poličky či bytové dekorace, nechali instalovat rolety a žaluzie, závěsy, svítidla, nábytek, a to vše teď pohltily plameny.

elektrikář u rozvaděče

Kdybychom příčinu vzniku požáru bytu spojovali s výbuchem plynové bomby, plynového potrubí u sporáku, či rozšířením ohně z plynové karmy, bylo by to ještě snesitelné, neboť to jsou situace, které skutečně během jediné vteřiny zdemolují prostor kolem sebe, ale když je příčinou vadná elektroinstalace, a navíc se tomu dalo velmi snadno předejít, je to skutečně situace, jak se říká, „na mrtvici“.

Nemalujme čerty na omítku a raději buďme bdělí a postarejme se o to, aby k takovým nepříjemnostem nedocházelo, a aby se pojistné plnění od pojišťovny (pokud máte uzavřenu pojistku) nemuselo vůbec vyplácet. Pořád lepší platit pojistné, než řešit pojistnou událost.

elektrický rozvaděč

Požádat elektrikáře o revizi elektro https://revize-elektro-revtech.cz/, je nesmírně snadné. Potřebujete k tomu jen kontaktní telefon a vhodný termín, který vyhovuje oběma stranám, nejlépe ve čtrnáctidenním předstihu. Elektrikář zkontroluje vše, co je třeba, navrhne opravná opatření a poradí, jak dál postupovat. Může vás upozornit i na zdánlivé banality, které mohou požár způsobit, jako jsou u starých hliníkových vedení povolené šrouby ve svorkovnicích. Mohou přijít na to, že máte někde skřípnutou prodlužovací šňůru, hrozící zkrat ve spotřebičích, závadu na zemnícím kabelu, přetížený zásuvkový okruh, i když se domníváte, že je vše u vás v pořádku. A i kdyby elektrikář nic závadného neobjevil, máte přece jistotu, a to je to zásadní, oč tu běží.